Цени на дипломни работи и други интелектуални разработки се определят индивидуално съобразно:
-специфичните особености на всяко конкретно заданието;
-обем на разработката;
-срок за изготвяне.
Колкото е по-сложно, с повече страници и кратък срок за изпълнение, толкова по-висока ще бъде цената.  И обратното за разработки с дълъг срок на изпълнение, малък обем и лека тема, цената ще бъде значително по-ниска.
За да получите цена за изготвяне на дипломна работа или друг интелектуален труд, моля изпратете заданието, заедно с препоръките, обема и крайния срок. В рамките на 1 работен ден ще се свържем с вас на посочения телефон или имейл.
БЛАГОДАРИМ ЗА ДОВЕРИЕТО!