Писане на дипломни работи по индивидуална поръчка съобразени с изискванията на университетите, преподавателите и най-добри практики. Изработваме дипломни проекти както за хуманитарни специалности, така и за технически.

Изработените от нас магистърски и бакалавърски проекти са уникални, авторски, написани индивидуално. Готови дипломни работи и безплатни дипломни проекти не предлагаме!

Писането на дипломни работи е срещу заплащане, като цените за изготвяне на дипломна работа са индивидуални, както е индивидуална всяка разработвана от нас тема.

Изготвяне на дипломни работи за НБУ, УНСС, СУ, ВСУ, БСУ, ТУ, ЮЗУ, ПУ, ВУЗФ, ВУМ, МВБУ, ХТМУ, УНИБИТ, РУ, НСА, ХМТУ, ШУ и много други университети, академии и колежи в страната. Разработваме магистърски и бакалавърски (thesis и dissertation) за чуждестранни университети и български студенти учещи в чужбина.

Освен изготвяне на дипломни работи може да ви помогнем в редактирането, корекциите и изработването на различни интелектуални трудове включително и семестриални разработки: курсови работи, реферати, самостоятелни работи, курсови проекти, казуси, есета, доклади, презентации, статии и други.

За поръчки и запитвания използвайте контакт, имейл или телефон.
БЛАГОДАРИМ ЗА ДОВЕРИЕТО!