ЗАПИТВАНЕ
Попълнете формата за поръчки със всички необходими полета или изпратете имейл, разбира се може да се обадите по телефона за допълнителна информация или консултация (безплатно е ).
ОФЕРТА
След получаване на запитването в рамките на един работен ден ще ви се обадим с конкретна оферта или доуточняващи въпроси.
СЪГЛАСИЕ
Ако сте съгласни с офертата и сроковете започваме работа
ПИСАНЕ И ПРАЩАНЕ
Ако се налага периодично ще ви пращаме готови части от дипломна работа, курсов проект, самостоятелна работа, реферат, доклад и т.н. които да съгласуване с научни ръководител/ преподавател.
КОРЕКЦИИ
Ако са препоръчани корекции ще ги извършим максимално бързо
ПРЕДАВАНЕ
Предаваме окончателния вариант.