Каква е ЦЕНАТА на ДИПЛОМНАТА РАБОТА?
Цена за дипломна работа, курсов проект, есе, казус, доклад, презентация, реферат и т.н. се определя индивидуално за всяка поръчка отделно. Цената зависи от сложността на проекта, срока и обема.
Кога и как се плаща?
Плащането на дадена услуга се извършва след като са уточнени всички детайли около поръчката – тема, обем, срок, честота на предаване, валидност на офертата. В периода на валидност на офертата, обикновено преди започване на работата се заплаща капаро. Остатъка от сумата се заплаща след като работата е свършена изцяло. Разбира се при експресни поръчки или при наличие на неработни/ празнични дни е необходимо цялото плащане да се извърши предварително за да не се изпусне срок (поради липса на работеща банка).
Ако е необходимо да се направят корекции, трябва ли пак да плащам?
В процеса на изготвяне на дипломни работи и други семестриални разработки е възможно по препоръка на научен ръководител или преподавател да е необходимо коригиране на текстове, таблици, графики и т.н. Корекциите са за наша сметка когато са по уговорена предварително тематика и в разумен срок.
Текста УНИКАЛЕН ли е?
Не използваме готови дипломни работи (курсови и т.н.) написани за други клиенти, свалени от Интернет и т.н. Всичко изготвено от нас е уникално! Всяка разработка мина през софтуер за проверка на плагиатство, което гарантира уникалност.
Кой пише темите?
Всички теми се пишат от висококвалифицирани сътрудници специализирали в съответната област. Като при изготвяне на заданията се спазват всички предварително уговорени изисквания, използват се актуални източници и примери от практиката.
За допълнителни въпроси моля свържете се с нас!